Cách cài đặt trình điều khiển trong Thêm phần cứng Wizard (cài driver vào phần cứng)

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-1.png
Cách cài đặt trình điều khiển trong Thêm phần cứng Wizard (cài driver vào phần cứng)LƯU Ý: Đối với ví dụ này, tôi đang cài đặt Bộ điều hợp mạng SIS 900; Tôi sẽ sử dụng trình điều khiển Windows XP.1) Gõ hdwwiz trong thanh tìm kiếm, rồi bấm Enter.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-1.png

2) Nhấp vào Tiếp theo.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-2.png

3) Nhấp vào Cài đặt phần cứng mà tôi chọn thủ công từ danh sách (nâng cao)

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-3.png

4) Nhấp vào Tiếp theo.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-4.png

5) Nhấp vào Có đĩa.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-5.png

6) Nhấp vào Duyệt.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-6.png

7) Nhấp vào Máy tính.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-7.png

8) Nhấp vào Mở.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-8.png

9) Nhấp vào Mở.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-9.png

10) Nhấp vào OK.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-10.png

11) Nhấp vào Tiếp theo.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-11.png

12) Nhấp vào Tiếp theo.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-12.png

13) Nhấp vào Kết thúc.

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-13.png

Cài đặt trình điều khiển - Thêm phần cứng Wizard-14.png

14) Khởi động lại PC của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
%d bloggers like this: